do góry


Happy Hour w Oxide! Masz tylko 60 minut - zadzwoń i zapisz się na darmowe zajęcia   

  Regulamin Promocji "Happy Hour"

  I. Definicje:
  1. Terminy użyte w niniejszym regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:
  a) Promocja – Promocja pod nazwą „Happy Hour” realizowana w każdy poniedziałek pomiędzy godziną 17:00 - 18:00 w terminie od 15 maja 2017 do 19 czerwca 2017
  b) Klient – osoba pełnoletnia, która spełni warunki zapisane w pkt. 2
  d) Darmowa godzina treningu – jedna godzina treningu fitness w Oxide Fitness Club obowiązująca za zajęciach promocyjnych.
  e) Zajęcia promocyjne - określone przez organizatora zajęcia fitness, których lista znajduje się w poście informującym o rozpoczęciu Promocji. 
  f) Regulamin- Regulamin niniejszej Promocji.

  II. Zasady ogólne:
  1.Organizatorem Promocji pod nazwą „Happy Hour” (dalej zwana „Promocją”) jest Oxide Fitness Club, ul. Grota Roweckiego 17b. 
  2. Promocja zostanie realizowana w Klubie Oxide Fitness Club   
  3. Promocja w oparciu o te zasady ma charakter otwarty i powszechny.
  4. Promocja realizowana jest w każdy poniedziałek w godzinie od 17:00 do 18:00 od 15 maja do 19 czerwca. 

  III. Warunkiem uzyskania darmowej godziny treningu jest: 
  1. Rejestracja telefoniczna na jedną godzinę zajęć wybraną z listy zajęć promocyjnych. Rejestracja odbywa się pod numerem (77) 44 23 040 w trakcie trwania promocji. Rejestracji można dokonać na dowolny termin lecz nie późniejszy niż 19 czerwca.  
  2. Po spełnieniu warunków określonych w pkt. 1 Klient otrzymuje jedną darmową godzinę treningu fitness do realizacji na wybranych z listy zajęciach promocyjnych. 
  3. Promocja obejmuje także nowych klientów Oxide Fitness Club. 
  5. Każdy Klient może zapisać się jednorazowo tylko na jedną godzinę wskazanego treningu. Zapisy trwają do wyczerpania limitu miejsc w grupie. Organizator nie odpowiada, za niemożność zapisania się na wybraną grupę gdy limit miejsc zostanie wyczerpany. 
  6. Każdy Klient może zapisać jednorazowo zapisać tylko jedną osobę.
  7. Udział w Promocji jednoznaczny jest z akceptacją jej zasad.
  8. Organizator promocji ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Promocji, przydzielenie darmowej godziny, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, które prosimy kierować na adres firmy listem poleconym. Będą one rozpatrzone w terminie 14 dni od daty na stemplu pocztowym.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bądź zaprzestaniu Promocji. Informacje dotyczące zmian będą udostępniane na stronie internetowej www.oxide.com.pl
  10. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego


  Galeria zdjęć:

  • Happy Hour w Oxide! Masz tylko 60 minut - zadzwoń i zapisz się na darmowe zajęcia  Dzięki pasji, uporowi, ciężkiej pracy oraz nieocenionej pomocy życzliwych osób powstał
  Oxide Fitness Club
  klub, który daje moc Twojemu ciału i duszy

  OXIDE FITNESS

  adres:
  ul: Grota Roweckiego 17 b ( I piętro),
  45-286 Opole

  kontakt:
  tel.: (77) 44 23 040
  fax.: (77) 44 23 040

  biuro@oxide.com.pl   Godziny Otwarcia

  • Poniedziałek
   7:00-22:00
  • Wtorek
   7:00-22:00
  • Środa
   7:00-22:00
  • Czwartek
   7:00-22:00
  • Piątek
   7:00-22:00
  • Sobota
   9:00-16:00
  • Niedziela
   9:00-14:00

  projekt i wykonania WEBSONAL